Činnost od roku 1991

Výroba digitálních číselníků do kostela

Displeje s nimiž snadné to je ....
 

Novinky Novinky
Číselníky do kostela
Číselníky do kostela - charakteristika- charakteristika
Číselníky do kostela - radiové- RADIOVÉ - ceny
Číselníky do kostela - kombinované- kombinované
Číselníky do kostela - kabelové- KABELOVÉ - ceny
Číselníky do kostela - fotokrecht- fotokrecht
Číselníky do kostela - reference- reference
Číselníky do kostela - objednání- OBJEDNÁNÍ
Číselníky do kostela - servis- servis
Číselníky do kostela - muzeum- muzeum

REVIZE elektro REVIZE elektro
Odkazy Odkazy
Kontakt Kontakt

 

 

~~~~~~&&&&~~~~~~
~~~~~~&&&&~~~~~~
~~~~~~&&&&~~~~~~

 
  JAVI elektronika
 
vývoj, výroba a servis
  speciálních digitálních displejů

  Ing. Jan Vilimovský
  257 69 Bernartice 30
  Tel.: 777 181 500
  IČO: 713 66 491
  nejsme plátci DPH

  Web:      http://www.javi.cz
  E-mail:   javi(zav)centrum.cz

 

 
  Jak objednat...  
     
 

21.2. 2013
    
Pozastavení výroby
Po měsících trvajících permanentních zpožděních ve výrobě a expedici číselníků jsme se rozhodli dočasně přerušit jejich výrobu. Důvody by se daly shrnout následovně:

- při běžném výrobním procesu se nedaří dokončit vývoj a otestovat nový typ dálkového ovladače, který by nahradil ten současný, komplikovaně, nákladně a zdlouhavě vyráběný
(změny v klávesnici, napájení, elektronickém zapojení, funkcích, programu do procesoru
 
- zároveň probíhá přestavba provozovny, takže již nějaký čas jedeme v provizorním režimu, kdy se věčně něco hledá, stále něco chybí, protože ztrácíme přehled nad věcmi

- některé díly a materiály číselníků vyřazují dodavatelé z nabídky a těžko se shání na trhu jejich poslední zbytky, proto je potřeba u části výrobků provést úpravy a modernizaci
Chceme lépe využít stále se rozšiřující sortiment svítivých diod a nahradit ty zastaralé

- stále se hrnoucí nové objednávky nedovolují dokončit rozpracované individuální úpravy číselníků na přání a vleče se to již týdny či měsíce

Přerušení realizací nových objednávek odhaduji na půl roku. Každopádně na vánoční sezonu 2013 tu chceme být zpět ve vší parádě a připraveni s novými výrobky na nárazový zájem jako tomu bývá každoročně i před velikonocemi.

I po dobu odmlčení nedojde k přerušení záručního i pozáručního servisu a můžete případné budoucí projekty předběžně konzultovat.

Ač plánujeme změny v sortimentu, snad k lepšímu, současné ceny se navyšovat nebudou.

      Děkujeme za pochopení

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


   Volba parametrů

  Objednání


~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Výška číslic
 
K určení správné velikosti číslic můžete využít níže dostupné dokumenty  , které ve správném počtu vytisknete, vybarvíte požadovanou barvou (nejlépe fixem) a vyzkoušíte přímo v kostele viditelnost na dálku.

60 mm 100 mm 125 mm 130 mm 170 mm 210 mm

Berte na vědomí, že svítící displej je na dálku o něco lépe čitelnější než číslice na papíře. Záleží při jakém světle budete experiment provádět.
Celkové rozměry číselníků i s rámečkem jsou uvedeny v ceníkách to podle toho zda si přejete číselník s radiovým či kabelovým ovládáním..
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Barva číslic
  Nejpoužívanější je červená. Je také nejvíce vidět, je výrazná, však proto se také používá jako bezpečnostní barva v dopravě apod. Nadměrné svítivosti se však obávat nemusíte, číselníky jsou vybaveny regulací jasu přímo nastavitelnou z dálkového ovladače.
  Zelená je poklidná barva, oku přirozenější avšak při přímé konfrontaci se slunečními paprsky méně viditelná.
Některé dvoubarevné číselníky dokonce dovolí nastavit si zvlášť optimální jas červených a zelených číslic.
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Druh číselníku
  Především vycházejte ze zvyklostí co jste měli doposud a také podle zdatnosti varhaníků s mírným perspektivním výhledem do budoucnosti.
Někomu postačuje pouze číslo písně (řada 30), někdo vyžaduje i sloku buď jen do devíti (řada 31), někdo užije i čísla nad deset (řada 33 a výše).
Zvláště ve farnostech s mladými lidmi se často zpívá z různých zpěvníků.V tom případě přijde vhod i číselník umožňující zobrazit i programovatelné zkratky, nápěvy apod. (číselníky počínaje řadou 33).

   Se složitostí číselníku vzrůstá i náročnost osvojení si jejich ovládání. Základní funkce (čísla písní, slok, práce s paměťmi) však zůstávají stejné pro všechny číselníky a jsou snadno pochopitelné ze srozumitelných piktogramů na ovladačích. Rychlé připomenutí nadstandardních nastavení umožňuje i malý stručný příruční zalaminovaný návod dodávaný k ovladačům.

 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Barva a druh rámečku
   Zde se vychází hlavně z barevného ladění interiéru kostela a zvyklostí či na základě barvy původního číselníku.

Hliníkové rámečky
    
- lehký a pevný konstrukční materiál
     - široké základní spektrum barev
     - výsledná tloušťka celého číselníku je pouhých  27 mm.

Ve standardní nabídce jsou tyto odstíny hliníkových rámečků:
 

hliníkové rámečky

Náhled *) Poznámka
 Matná stříbrná          

 nejčastěji vyráběný

 Lesklá stříbrná           novinka
 Matná zlatá          

 rovněž hojně oblíbený

 Lesklá zlatá           novinka
 Matná černá          

 spíše vybíráno na základě tradice

 Lesklá bílá          

 hlavně pro celobílé číselníky

Za příplatek lze povrch hliníkových rámečků opatřit téměř jakoukoli jinou barvou odstínu RAL.
  

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Držák na zeď (bez příplatku)
   Speciální držák na stěnu z lehkých slitin umožňuje naklopení displeje a to jak ve vodorovném směru více jak o 20° na každou stranu, tak naklopení nahoru či dolu a to o více než 25°  (po dohodě lze i více). Při osobní instalaci máte možnost výběru optimální délky držáku.
 zvětšit

typ A)  klasický držák na čelní stěnu (nejčastější)
              (lze pootočit min. o 40° a zároveň naklopit nahoru, dolu min o 50°)
typ Blevá boční zeď
             
(lze pootočit min o 90° a zároveň naklopit nahoru, dolu min o 50°)
typ C)  levá boční zeď
              (v podstatě typ B avšak vzhledem k rázu kostela nešetrně umístěný )
typ D)  pravá boční zeď
              (lze pootočit min o 90° a zároveň naklopit nahoru, dolu min o 50° )
typ E)  pravá boční zeď
              (v podstatě typ D avšak vzhledem k rázu kostela nešetrně umístěný )
typ F)  zavěšení jako obrázek - bez držáku, pouze na háčku, šroubu
              (neumožňuje naklopení - rovnoběžně s podkladovou stěnou)
typ G)  přišroubování na vodorovnou podložku např. svrchu na kazatelnu
               (držák podobné konstrukce jako je B, C, D nebo E) 
typ H)  přišroubování ke stropu nebo zespodu římsy, překladu, apod. 
               (opačný případ jako je G)
typ J)  postavení číselníku na nožce přímo na zem
               (podobně jako stojan mikrofonu sahající až na zem)

     Většinou jsou číselníky věšeny na čelní stěnu z pohledu farníků. Nebo je možno číselník zavěsit na levou či pravou stěnu nebo ke stropu resp. na nějaký podstavec pomocí upravených držáků.
Tyto standardní typy držáků jsou již zahrnuty v ceně číselníku.
    Číselník lze zavěsit také přímo na stěnu jako obrázek s tloušťkou rámu jen 27 mm. Pak to působí velmi nenápadně.

    Konkrétní místo, kam ho hodláte zavěsit pečlivě zvažte. Zvláště v menších kostelech a kaplích. Číselník má při mši pouze podpůrnou činnost a nesmí narušovat ráz kostela, zakrývat oltáře, malby a výzdobu.
 


zvětšit

 A - Pro tuto kapli nejvhodnější místo (prostor mezi sloupy je volný)
 B - Velmi nevhodné (číselník značně zasahuje do prostoru)
 C - Nevhodné, ale akceptovatelné
 D - Velmi nevhodné (opět číselník značně narušuje ráz kaple)
 E - Nevhodné (kout přenechat jen Kristu na kříži, sošce světce a andělovi)

    Někdy není vyhnutí a je nutné zkonstruovat odlišný typ držáku jako například delší, sklápěcí, otočný, pohyblivý, apod. Co kostel, to ve skutečnosti originál a proto způsob zavěšení je odlišný.


zvětšit

   Otočný držák - schovávací

 Pokud není číselník používán, je sklopen zády ke stěně. Za pilířem není tedy vidět.
 Před bohoslužbou se otočí o 90° a  je pěkně čitelný.
 Uložení točny je na ložiskách, čímž je eliminováno opotřebení při častém používání.


V případě složitějšího držáku bude k ceně číselníku připočítána předem dohodnutá cena držáku vzhledem ke složitosti a materiálovým nákladům.

 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Druh komunikace
   Můžete si vybrat ze dvou základních druhů dálkových ovladačů. Radiový nebo kabelový. Konkrétní uspořádání prvků v kostele hlavně u kabelové formy je podrobně popsáno v kabelových číselnících.

Většinou se však vychází ze současných poměrů. Pokud byl původní číselník kabelový, je dobré využít již zabudovaný kabel a využít výhody systému kabelového. Pokud však odpovídající propojení mezi kruchtou a číselníkem chybí, je snadnější cesta radiovým propojením. To má zas jiné výhody což je rozepsáno v radiových číselnících.

 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Dálkový ovladač
    Správný typ dálkového ovladače k požadovanému číselníku (řady 3035) bude automaticky vybrán.
Pouze je nutné specifikovat barvu dálkového ovladače a jejich počet.
(Někdy u radiové či kombinované formy volí ovladače dva z důvodu, že jeden je nastálo u varhan a druhý je k dispozici v sakristii kupříkladu pro všednodenní mše, kdy není přítomen varhaník.)
   Pozn.: Pro používané LCD displeje v ovladačích výrobce doporučuje teplotu pracovního prostředí v rozsahu
od -10 do 50 °C. Proto v chladnějších kostelech, kde se teplota vzduchu pohybuje pod bodem mrazu může dojít k pomalejší změně zobrazovaných údajů. Není to nijak na závadu a displeje se tím nepoškozují.

 
Barva černá
s kontrolním displejem
Barva šedobílá
s kontrolním displejem

 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Zpětný číselník
   Jedná se většinou o číselník s výškou číslic 57 mm umístěný buď přímo zezadu číselníku nebo otočně přímo na držáku hlavního číselníku či úplně zvlášť na samostatném držáku. Nemusí mít nutně stejný počet číslic ani jejich barvu jako číselník hlavní. Propojení s ním je pouze dvoulinkou.
Zpětný číselník vůbec nutný není, ale pokud o jeho dokoupení vážně uvažujete, upozorněte na to při objednání hlavního číselníku, neboť již budou osazeny potřebné obvody a přidán konektor.

 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Kabel
    U radiového systému se v podstatě jedná o dvoulinku mezi adaptérem a vlastním číselníkem.
Standardně je barvy bílé v délce 5 m. Pokud požadujete černou či delší (až 10m) uveďte to v objednávce také.

U kabelového systému je to zcela něco jiného. Tam se většinou vychází z již nataženého kabelu mezi bývalým číselníkem a varhanami. V tom případě prosím pokud možno co nejpřesněji popište o jaký kabel se jedná.
Pokud budete instalaci kabelového číselníku realizovat sami, vyberte si prosím jaká by byla pro vás nejvhodnější šňůra mezi ovladačem a zdrojem:

Bílá kroucená telefonní šňůra 2 m Černá kroucená telefonní šňůra 2 m Bílá kroucená telefonní šňůra 4 m Černá kroucená telefonní šňůra 4 m

Nebo je možné ji nahradit plochou telefonní čtyřlinkou bílé či černé barvy. V tom případě uveďte prosím počet metrů.

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Objednání
  
 

21.2. 2013
    
Pozastavení výroby
Po měsících trvajících permanentních zpožděních ve výrobě a expedici číselníků jsme se rozhodli dočasně přerušit jejich výrobu. Důvody by se daly shrnout následovně:

- při běžném výrobním procesu se nedaří dokončit vývoj a otestovat nový typ dálkového ovladače, který by nahradil ten současný, komplikovaně, nákladně a zdlouhavě vyráběný
(změny v klávesnici, napájení, elektronickém zapojení, funkcích, programu do procesoru
 
- zároveň probíhá přestavba provozovny, takže již nějaký čas jedeme v provizorním režimu, kdy se věčně něco hledá, stále něco chybí, protože ztrácíme přehled nad věcmi

- některé díly a materiály číselníků vyřazují dodavatelé z nabídky a těžko se shání na trhu jejich poslední zbytky, proto je potřeba u části výrobků provést úpravy a modernizaci
Chceme lépe využít stále se rozšiřující sortiment svítivých diod a nahradit ty zastaralé

- stále se hrnoucí nové objednávky nedovolují dokončit rozpracované individuální úpravy číselníků na přání a vleče se to již týdny či měsíce

Přerušení realizací nových objednávek odhaduji na půl roku. Každopádně na vánoční sezonu 2013 tu chceme být zpět ve vší parádě a připraveni s novými výrobky na nárazový zájem jako tomu bývá každoročně i před velikonocemi.

I po dobu odmlčení nedojde k přerušení záručního i pozáručního servisu a můžete případné budoucí projekty předběžně konzultovat.

Ač plánujeme změny v sortimentu, snad k lepšímu, současné ceny se navyšovat nebudou.

      Děkujeme za pochopení

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Pokud již máte vše promyšleno, můžete přistoupit k objednání. Možno tak učinit několika způsoby:
  a) zaslat požadované údaje mailem   objednavky(zav)javi.cz   nebo   javi(zav)centrum.cz
           (v tom případě očekávejte potvrzení objednávky; už se objevily dva případy, že je server označil za
              nevyžádanou poštu a zahodil)
  b) poštou (pokud uvedete E-mailovou adresu, bude vám zaslán potvrzovací mail)
  c) telefonicky (lze dohodnout detaily a zodpovědět dotazy, objednávka bude sestavena a zaslána ke kontrole)

Objednávka by měla obsahovat:

1.  Typ číselníku  např. LVK31-1212Z
2.  Barvu rámečku  standardně eloxovaný (stříbrný) hliník nebo jiná barva
3.  Typ držáku  jedno z písmen  AJ  dle tabulky
4.  Typ přenosu dat  radiový nebo kabelový popř. kombinace
5.  Dálkový ovladač - počet  stačí jeden
6.  Dálkový ovladač - barva  černá nebo bílošedá
7.  Ovladač - způsob napájení  zda jen z baterie nebo také s možností využívat malého adaptéru
8.  Zpětný číselník  zda vůbec a pokud ano nejlépe uvést typ např. LCK31-0606Z
9.  Barva kabelu od adaptéru  normálně bílá, možno zvolit černou
10.  Délka kabelu od adaptéru k číselníku  standardně 5 m, možno prodloužit až na 10 m
11.  Druh telefonní šňůry (u kabelov. typu)  bílou neb černou a ve dvou či pěti metrech
12.  Vzdálenost ovladač - číselník  přibližná vzdálenost od místa ovládání k číselníku
13.  Obec a příslušný okres, příp. kostel  to je kvůli identifikaci v průběhu celé výroby a mé paměti
14.  fakturační údaje, adresa, kontakt  mail či telefon na člověka s kterým lze dojednat termín instalace
15.  způsob transportu  pošta, návštěva či osobní instalace z naší strany
16.  způsob úhrady  dobírka, převodem či v hotovosti
17.  popřípadě nějakou jinou odlišnost, přání,  požadavek, vylepšení, zvuková znamení....  pokud to nebude složité a materiálově nákladné, bude to bez   navýšení základní ceny

Jednotlivé vlastnosti číselníků jsou detailně popsány na této stránce výše,
 nebo na stránkách
Číselníky do kostela RADIOVÉ či KABELOVÉ.
Pokud si nejste přesně jisti, stačí uvést pouze svou základní představu a na zbytek budete obratem dotázáni.
 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Cena
    Ceny se mírně liší pro kabelové i radiové číselníky.
U kombinovaných číselníků, semaforů na zpovědnice a dalších úprav jsou ceny na dotaz.
Bere se v úvahu aktuální cena v okamžiku objednání.
(Ceník je platný několik měsíců a bývá vždy měněn s příchodem nového měsíce.)

  V cenách číselníků je již zahrnuto:

 • základní stranově a výškově nastavitelný držák

 • odborné zavěšení číselníku, předvedení a zaučení obsluhy
       
  (instalaci lze uskutečnit téměř kdykoli od 9 do 21 hodin a to 6 dní v týdnu - tedy kromě neděle a svátků)

 • u bezdrátových ovladačů napájecí devítivoltová baterie pro každý nový ovladač

 • dvoulinka delší než 5 metrů u napájecího adaptéru

 • u kabelových zdrojů tzv. malá síťová flexošňůra

 • kotevní a spojovací materiál, záslepky, kabelové příchytky apod.

 • velký podrobný návod k použití

 • malý stručný zalaminovaný návod k použití určený přímo pro varhaníka

 • pětiletá záruka na vady materiálu a výroby
  (záruka platí v případě naší instalace. Při instalaci vlastními silami je záruka 2 roky.)
   

  K základní ceně je však nutné připočíst ještě náklady na transport v závislosti na druhu a
z toho vychází i délka záruky a jednorázová cena.

   Druh    Služba    Záruka    Cena
 zaslání poštou po ČR
(většinou obchodní balík)
 balné a poštovné
přijde balík s číselníkem, ovladačem, zdrojem, baterií, držákem, hnmoždinkami, vruty, šrouby, návodem k použití, fakturou
Číselník, ovladač
i napájecí zdroj 2 roky
 200 Kč
 zaslání poštou
         na Slovensko
 balné a poštovné
přijde balík s číselníkem, ovladačem, zdrojem, baterií, držákem, hnmoždinkami, vruty, šrouby, návodem k použití, fakturou
Číselník, ovladač
i napájecí zdroj 2 roky
 300 Kč
(přepočte se na Euro dle aktuálního kursu)
 osobní vyzvednutí zde  balné
předání balíku s číselníkem, ovladačem, zdrojem, baterií, držákem, hnmoždinkami, vruty, šrouby, návodem k použití
Číselník, ovladač i napájecí zdroj 2 roky  100 Kč
 zanechání krabice u vás při cestě kolem
(závislé však na termínu cestování)
 balné
předání balíku s číselníkem, ovladačem, zdrojem, baterií, držákem, hnmoždinkami, vruty, šrouby, návodem k použití
Číselník, ovladač i napájecí zdroj 2 roky  100 Kč

 odborná instalace z naší strany po ČR
(krom snad štaflí se nemusíte o nic starat)

 dovezení, zavěšení, nastavení, odzkoušení, zaškolení
cena montáže, ať je jakkoli problematická, se nehradí; neplatí se rovněž žádné balné, nýbrž pouze cena dopravy určená jednorázově podle přehledové mapky
prostě jen k ceně [číselníku, ovladače, zdroje] - (většinou je uvedené u číselníku v řádku celkem) jednoduše připočtete částku v příslušném políčku vašeho okresu na mapce)
Číselník a ovladač
5 let
*)
--------------------

Napájecí zdroj 2 roky

(zdroje jsou kupovány od prověřeného výrobce již s touto běžnou zárukou)

 platí se pouze jednorázové dopravné
odvozené podle okresu

 odborná instalace z naší strany na Slovensku
(krom snad štaflí se nemusíte o nic starat)

 dovezení, zavěšení, nastavení, odzkoušení, zaškolení
cena montáže, ať je jakkoli problematická, se nehradí; neplatí se rovněž žádné balné, nýbrž pouze cena dopravy dohodnutá paušálně předem
Číselník a ovladač
5 let
*)
--------------------

Napájecí zdroj 2 roky

(zdroje jsou kupovány od prověřeného výrobce již s touto běžnou zárukou)

 platí se pouze jednorázové dopravné stanovené
dohodou předem

   *) takto dlouhou záruku si můžeme po zkušenostech dovolit, protože zde nejsou používány žádné choulostivé elektromechanické součástky, které jsou největším zdrojem závad; číselník prostě visí v klidu a jen svítí - nemá se na něm co rozbít či opotřebit

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Termín
   Jelikož je nabídka číselníků značně rozsáhlá a rozvětvená díky desítkám druhů číselníku dané výškou a barvou číslic, barvou rámečků, několika druhům držáků, třemi způsoby přenosu dat, tak není zatím možné mít skladem všechny druhy a většina se kompletuje či dovyrábí až po objednání. Základní polotovary jsou obvykle již vyrobeny.
Z toho také vychází dodací termín, který je pro každý číselník jiný a mění se dokonce i s ročním obdobím. Největší nápor bývá před Velikonocemi a hlavně před Vánocemi.
Konkrétní lhůta bude sdělena na dotaz. Tu však prosím berte po zkušenostech s rezervou.
V případě zaslání balíku poštou, tak tiše co nejdříve učiníme většinou obchodním balíkem.
V případě osobní instalace zpravidla den před možnou instalací budete telefonicky kontaktováni a bude dohodnut konkrétní termín a hodina.
 
V případě naší návštěvy prosím, aby jste zajistili při instalaci číselníku nějaké vhodné štafle resp. žebřík.
Někdy stačí pouze židle, jindy je skoro málo pětimetrový žebřík. Kvůli dvěma hmoždinkám a několika skobičkám je zbytečné na větší vzdálenosti vézt sebou pouze dvoumetrový skládací  štaflo-žebřík, který nakonec není třeba dokonce kam kvůli jeho specifické konstrukci postavit.Co se tam hodí víte nejlépe vy sami a většinou na to jste již vybaveni.
O ostatní materiál a nářadí je již postaráno. Avšak záludnosti se mohou vyskytnout vždy.

 

Výzva
Od prvních instalací se snažím shromažďovat vysloužilé číselníky (většinou amatérské výroby) fungující na elektrické bázi. Zpočátku byly zdrojem informací jak co konstruovat a naopak čeho se vyvarovat. Postupně se z nich stala sbírka, která zatím není uspořádána, ale postupně bude zdokumentována a prezentována v rubrice Muzeum. Dokonce plánuji i osobní prohlídky s odborným komentářem jak co fungovalo.
Proto prosím pokud již váš starý číselník nefunguje a hodláte ho vyhodit, nebo vám ho je líto vyhodit, budeme rádi, když ním obohatíte vznikající sbírku. Předání je možné osobně při nějaké cestě okolo za účelem instalace nových číselníků a nebo zasláním. Náklady na dopravu půjdou na náš vrub.

 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
  Platba
   Nikdy není požadována záloha. Člověk nikdy neví dne ani hodiny.

Po zkušenostech s liknavostí nesvědomitých necírkevních společností, které nás včasným nezaplacením dostali do obtíží splácet závazky k našim dodavatelům a tím se nezaviněně stát nedůvěryhodnými, bylo v jejich případě upuštěno od vstřícného poskytování výrobků na fakturu s dvoutýdenní splatností.

Platba vždy až po dokončení díla a to:

 • dobírkou - v případě zaslání číselníku poštou

 • převodem z účtu - v případě zaslání poštou či předání balíku u nás či u vás
              (neplatí pro necírkevní organizace a soukromé osoby)

 • převodem z účtu - v případě osobní instalace
              (neplatí pro necírkevní organizace a soukromé osoby)

 • v hotovosti - v případě předání balíku u nás či u vás

 • v hotovosti - v případě osobní instalace

 

 
     

~~~~~~~~~~~~~~~~~&&&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
© 1997-2013  JAVI elektronika  Ing. Jan Vilimovský
http://www.javi.cz     E-mail: javi(zav)centrum.cz

  Poslední změna 15.10. 2013